นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บิสซิเนสมีไอเดีย ผู้ให้บริการออกแบบเว็บไซต์ WORDPRESS เพื่อแจ้งให้ทางลูกค้าได้ทราบ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ( PDPA )Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้า ที่ได้มอบให้กับเทางรามีมาตรการ การเก็บรักษาที่เหมาะสมและปลอดภัย ตามรายละเอียดดังนี้ 1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล “ข้อมูลส่วนบุคคล” ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคล ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทางเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่จำเป็นเท่านั้น – มีการติดต่อด้วยอีเมลหรือแพลตฟอร์มในรูปแบบต่างๆ ในเว็บไซต์ www.businessmeeidea.com และ www.meeidea.com – มีการติดต่อจดทะเบียนโดเมนและโฮสติ้ง 2. ข้อมูลที่เก็บรวบรวม รวบรวมตามประเภทการใช้บริการในส่วนต่างๆของบริการ – ชื่อ , นามสกุล – อีเมลในการติดต่อ – หมายเลขโทรศัพท์ – บัญชีเกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย – ข้อมูลทางธุรกรรม – ข้อมูลเอกสารต่างๆ – ข้อมูล IP Address , Cookie 3 การนำข้อมูลไปใช้งาน – เพื่อการติดต่อสอบถามการให้บริการต่างๆ – เพื่อตรวจเช็ครายละเอียดการสั่งซื้อบริการ – เพื่อใช้ในการแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการ – เพื่อให้พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการต่างๆ 4 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล – ทางเรามีระบบจัดเก็บข้อมูลของทางลูกค้า อย่างปลอดภัยด้วยการรองรับความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน (SSL) Sectigo PositiveSSL 5 การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่น – ทางเราไม่มีการนำข้อมูลของทางลูกค้า ไปเผยแพร่ทุกกรณี 6. การใช้คุกกี้ (cookies) – คือการส่งข้อมูลไปยังเว็บเบราเซอร์ ต่างๆของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ทางลูกค้าสามารถยกเลิกการใช้งาน cookies ได้ โดยการแจ้งเข้ามาทางอีเมลของผู้ให้บริการ [email protected] และสามารถแจ้งยกเลิกข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้เช่นกัน ในกรณียกเลิกค่า cookies อาจส่งผลกระทบทำให้ทางลูกค้าไม่สามารถใช้ฟังชั่นบางส่วนในเว็บไซต์ผู้ให้บริการได้ 7 การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล – ทางเรามีการปรับเปลี่ยนนโยบายตามหลักการของทางบริษัท ให้เเหมาะสมกับการใช้งานของทางลูกค้า โดยจะเปิดเผยข้อมูลต่างๆผ่านหน้าเว็บไซต์ ให้ทราบอย่างชัดเจน เมื่อเข้าชมเว็บไซต์ในส่วนต่างๆ โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้ง