ทำไมการทำ SEO นิยมใช้ WordPress ในการสร้างเว็บไซต์

ทำไมการทำ SEO นิยมใช้ WordPress ในการสร้างเว็บไซต์

การทำSEO โดยใช้โปรแกรม Worpress ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้นิยมใช้กันทั่วโลก เนื่องจากมีเครื่องมือในการจัดระเบียบข้อมูลเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงเครื่องมือเสริม ความเร็วเว็บไซต์ ทำให้ง่ายต่อการทำSEO

1. เป็นระบบ CMS – Contents Management System

ในระบบมีการเขียน PHP HTML CSS และ JAVASCRIPT ไว้เรียบร้อยแล้ว รวมถึงสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย ซึ่งตอบโจทย์การทำseo มากที่สุด

2. การปรับแต่งข้อมูล

สามารถทำได้อย่างง่าย เพราะมีระบบหลังบ้าน (Dashboard) ซึ่งแบ่งฟังชั่นเป็นส่วนๆ เช่น หน้าเพจ , หน้าข่าวสาร , หน้าสินค้า เป็นต้น

3. มีระบบ UX/UI

ระบบเว็บไซต์รองรับระบบ UX (User Experience) และ UI (User Interface)
UX = ให้ความสำคัญกับอารมณ์และความรู้สึกของผู้ใช้. UI = ให้ความสำคัญกับความสวยงาม

4. ระบบปลั๊กอิน PLUGIN

มีระบบปลั๊กอินเสริม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ SEO ไม่ว่าจะเป็น การเร่งความเร็วเว็บไซต์ , การจัดเรียง Metadata ในส่วนเนื้อหาเว็บไซต์ , จัดลดขนาดภาพในเว็บไซต์

Doing SEO using Worpress, which is a popular program used around the world. Because there are tools to organize website information very well Including additional tools Website speed Makes it easy to do SEO

1. CMS – Contents Management System.

PHP HTML CSS and JAVASCRIPT have already been written in the system. Including being able to easily customize which answers the most SEO needs

2. Data customization

Can be done easily Because there is a back-end system (Dashboard) which divides functions into sections such as pages, news pages, product pages, etc.

3. There is a UX/UI system.

The website system supports UX (User Experience) and UI (User Interface) systems.
UX = Focuses on user emotions and feelings. UI = Focus on beauty

4. PLUGIN plug-in system

There is an additional plug-in system. To increase SEO efficiency, whether it be accelerating website speed, arranging metadata in website content, reducing the size of images on the website.

ข้อมูลเพิ่มเติม https://en.wikipedia.org/wiki/Website