ข้อสำคัญในการทำเว็บไซต์ ในปี 2024

ข้อสำคัญในการทำเว็บไซต์ ในปี 2024

ในแต่ละปี ระบบเว็บไซต์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ควรพัฒนาเว็บไซต์ของตนให้ทันสมัยอยู่เสมอ

1. ทำเว็บไซต์ต้องมี SSL

HTTPS ใช้โพรโทคอล SSL ต่อมา SSL ได้พัฒนากลายเป็น Transport Layer Security (TLS) รุ่นปัจจุบันของ HTTPS

ข้อมูลเพิ่มเติม  : https://en.wikipedia.org/wiki/HTTPS

2. ทำเว็บไซต์ต้องมีระบบ Responsive Web Site

การออกแบบเว็บที่ตอบสนองตามอุปกรณ์หรือการออกแบบที่ตอบสนองเป็นแนวทางในการออกแบบเว็บที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้หน้าเว็บแสดงผลได้ดีบนอุปกรณ์ต่างๆ 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://en.wikipedia.org/wiki/Responsive_web_design

3. ทำเว็บไซต์ควรมี WEBP Files

เว็บพี (WebP) เป็นรูปแบบการบีบอัดแฟ้มภาพทั้งแบบสูญเสีย และแบบไม่สูญเสีย รูปแบบใหม่ พัฒนาและนำเสนอโดยกูเกิล เพื่อใช้สำหรับแสดงภาพถ่ายในเวิลด์ไวด์เว็บ มีขนาดแฟ้มที่เล็กกว่า JPEG เพื่อให้สามารถโหลดภาพได้เร็วขึ้น และเพิ่มความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

4. ทำเว็บไซต์ควรมี Cloudflare

ผู้ให้บริการระบบ Network เครือข่ายข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก และให้ทุกคนที่มีเว็บสามารถใช้งานได้ฟรี ประโยชน์หลักๆ ของเขาคือช่วยเพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มความเร็วในการเปิดหน้าเว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://en.wikipedia.org/wiki/Cloudflare

Each year the website system continues to evolve, so you should keep your website up-to-date.

1. Make a website with SSL.

HTTPS uses the SSL protocol. SSL later evolved into Transport Layer Security (TLS), the current version of HTTPS.

More information: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTPS

2. Making a website must have a Responsive Web Site system.

Responsive web design or responsive design is an approach to web design that aims to make web pages display well on different devices.

More information: https://en.wikipedia.org/wiki/Responsive_web_design

3. Make a website that should have WEBP Files.

WebP (WebP) is a lossy compression format for image files. and a new lossless format developed and presented by Google. To be used for displaying photos on the World Wide Web. It has a smaller file size than JPEG for faster image loading. and increase the speed of internet usage

4. Make a website that should have Cloudflare.

Network system provider, the world’s largest data network and allows anyone with a website to use it for free. Main benefits His thing is to help increase safety. and increase the speed of opening website pages

More information: https://en.wikipedia.org/wiki/Cloudflare