ทำเว็บไซต์ Responsive web design ต้องทำอย่างไร ??

ทำเว็บไซต์ Responsive ต้องทำอย่างไร ??

ในปัจจุบันการทำเว็บไซต์ต้องมี Responsive เพื่อรองรับมือถือและแทปเล็ต ให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น เนื่องจากการปรับเรียงตัวของอักษรและภาพ ทำให้มองเห็นได้ง่ายขึ้น ดังภาพ

ณ ปัจจุบัน ประชาชนหันมาเข้าอินเตอร์ผ่านมือถือกันมากขึ้น

การทำเว็บไซต์ Responsive web design จึงต้องคำนึงถึง ความเร็ว ในการเปิดเว็บไซต์อีกด้วย

ข้อดีของการทำเว็บไซต์ Responsive web design

1. ทำให้ SEO ติด google ได้ดีขึ้น

2. สามารถใช้งานผ่านมือถือ แทปเล็ต ได้ง่าย

3. เว็บไซต์ดาวโหลดได้รวดเร็ว

ข้อมูลเพิ่มเติม https://en.wikipedia.org/wiki/Responsive_web_design