ทำไมต้อง ทำเว็บไซต์บริษัท !!

ทำไมต้อง ทำเว็บไซต์บริษัท !!

ทำเว็บไซต์บริษัทในยุคออนไลน์???

ยุคออนไลน์ที่มีสื่อต่างๆ มากมายให้ผุ้บริโภคเข้าถึงเนื้อหา สินค้าและบริการของบริษัท เว็บไซต์เป็นสิ่งหนึ่ง ของเครื่องมือทางการตลาด ที่มีความหลากหลาย

1. สร้างภาพลักษณ์ให้องกรณ์

เว็บไซต์เปิดหน้าตาของบริษัท เว็บสวยงาม ข้อมูลสินค้าและบริการครบถ้วน รวมถึง แผนที่ ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ ส่งเสริมให้องกรค์มีความน่าเชื่อถือ

2. ช่องทางที่เปิด 24 ชั่วโมง

เว็บไซต์เป็นช่องทางออนไลน์ ที่เปิด 24 ชั่วโมง สามารถแจ้งข่าวสาร สินค้า และบริการ ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

3. เพิ่มฐานลูกค้า

เว็บไซต์ที่ดีต้องมี SEO ส่งเสริมให้ลูกค้า เข้าชมเว็บไซต์ได้มากขึ้น

4. เป็นช่องทางการตลาด

ในเว็บไซต์ยังสามารถใส่ส่วนเสริมต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับทางลูกค้าอีกด้วย เช่น แชทออนไลน์ , จดหมายข่าว เป็นต้น

5. แพลตฟอร์มต่างๆ

ในเว็บไซต์สามารถลิ้งไปยังโซเชียลต่างๆ ได้อีกด้วย อาทิเช่น youtube , facebook , Instagram เป็นต้น

Making a company website in the online ???

Online era with various media Plenty for consumers to access content Company products and services A website is one thing. of marketing tools that has variety

1. Create an image for the organization

The website reveals the face of the company. A beautiful website with complete information on products and services, including maps, addresses, and contact channels. Promote the organization’s credibility

2. Channels open 24 hours

The website is an online channel that is open 24 hours a day and can easily inform you of news, products, and services.

3. Increase customer base

A good website must have SEO to promote it to customers. Get more website views

4. It is a marketing channel.

The website can also include various add-ons. To add marketing channels to customers as well, such as online chat, newsletters, etc.

5. Various platforms

On the website, you can also link to various social media such as youtube, facebook, Instagram, etc.

ข้อมูลเพิ่มเติม https://en.wikipedia.org/wiki/Website