วิธีเลือกบริษัทรับทำเว็บไซต์ WordPress โดยเฉพาะ!!

วิธีเลือกบริษัทรับทำเว็บไซต์ WordPress โดยเฉพาะ!!

WordPress เป็นระบบเว็บไซต์ CMS (Content Management Systems) ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก มากถึง 43%
WordPress สามารถใช้งานได้มากกว่า 160 ภาษา และถูกใช้งานมากถึง 75 ล้านเว็บไซต์ทั่วโลก

ดังนั้นต้องเลือกบริษัทรับทำเว็บไซต์ WordPress ที่มีสกิลครบถ้วน เพื่อทำให้ เว็บไซต์เกิดประโยชน์สูงสุด

1. รูปแบบทำเว็บไซต์ WordPress

มีการจัดวางเลเอ้าย์ให้เหมาะสมกับธุรกิจ มีการออกแบบเว็บไซต์ด้วยหลัก UX / UI ง่ายต่อผู้ใช้งาน

2. ระบบ SEO

มีระบบ เร่งความเร็วเว็บไซต์ , ลดขนาดภาพ , ติดตั้งฟ้อนต์ , มี HTTPS เป็นต้น

3. ระบบหลังบ้าน

มีระบบการแก้ไขแบบหยิบวาง WPBakery Page Builder หรือ Elementor เพื่อง่ายต่อการแก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลเว็บไซต์

4. ส่วนเสริมต่างๆ

มีระบบข่าวสาร , ฟอร์มจดหมาย , ทำเว็บไซต์หลายภาษา เป็นต้น

5. ป้องกันแฮกเกอร์ และเวอชั่น wordpress

wordpress มีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา เพื่ออุดช่องโหว่ ป้องกันแฮกเกอร์มาขโมยข้อมูล ควรมีผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบหลังบ้านเพื่อป้องกันการแฮก

6. ราคาที่เหมาะสม

ราคาเว็บไซต์พร้อมลงข้อมูล รวมถึงส่วนเสริมต่างๆ
LANDING PAGE / ONE PAGE ราคาประมาณ 15,000-30,000 บาท
PROFESSIONAL / FULL PAGE ราคาประมาณ 30,000-100,000 บาท
E-COMMERCE ราคาประมาณ 100,000 บาทขึ้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://en.wikipedia.org/wiki/WordPress

WordPress is the most popular CMS (Content Management Systems) website system worldwide, reaching 43%.
WordPress is available in more than 160 languages and is used by 75 million websites around the world.

Therefore, you must choose a WordPress website development company that has complete skills to make the website most useful.

1. WordPress website template

The layout is arranged to suit the business. The website is designed with UX / UI principles that are easy for users to use.

2. SEO system

There is a system to speed up the website, reduce image size, install frontend, have HTTPS, etc.

3. Back-end system

There is a pick-and-place editing system, WPBakery Page Builder or Elementor, for easy editing and updating of website information.

4. Various add-ons

There is a news system, form letters, multilingual websites, etc.

5. Protect against hackers and WordPress version

WordPress is updated all the time. to fill in the gaps Prevent hackers from stealing information You should have an expert take care of your back-end system to prevent hacking.

6. Reasonable price

Website price with information posted Including various add-ons
LANDING PAGE / ONE PAGE, price approximately 15,000-30,000 baht
PROFESSIONAL / FULL PAGE price approximately 30,000-100,000 baht
E-COMMERCE price approximately 100,000 baht or more

More information : https://en.wikipedia.org/wiki/WordPress