การทำSEO ให้เว็บไซต์ติดหน้าแรก GOOGLE ด้วยตัวเอง

การทำSEO ให้เว็บไซต์ติดหน้าแรก GOOGLE ด้วยตัวเอง

SEO ( Search Engine Optimization ) คือ การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ตรงหลักของ GOOGLE ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต

ทำเว็บไซต์ ทำไมต้องทำseo ??

การทำSEO ช่วยให้เว็บไซต์เห็นเป็นอันดับต้นๆในการค้นหาบน GOOGLE ซึ่งทำให้มีโอกาสได้ขายสินค้าและบริการได้มากขึ้น

เคล็ดลับการ ทำ SEO ให้เว็บไซต์ติดหน้าแรก GOOGLE

1. KEYWORD คือจุดเริ่มต้นการทำ seo

ในการเขียน seo นั้น คีย์เวิร์ดควรเลือก คีย์เวิร์ดหลัก และ คีย์เวิร์ดรอง เพื่อให้รองรับการค้นหา หรือเพิ่ม Traffic ให้กับเว็บไซต์

ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการให้คนค้นหาคำว่า รองเท้า ควรจะมีคำรองให้การทำ seo เช่น ราคารองเท้า , รองเท้าสีฟ้า , รองเท้าแบบไหนดี เป็นต้น

2. การทำSEO สำคัญที่สุดคือ ความเร็ว

ทำเว็บไซต์ที่ดีควรเปิดเว็บไซต์แล้วใช้งานได้เลย ไม่ควรเกินเวลา 1-5 วินาที ถ้าเข้าเว็บไซต์แล้วโหลดช้ามาก ทำให้คนเข้าชมเว็บไซต์อาจจะไม่รอดูข้อมูลเว็บไซต์ ควรปรับแต่งเว็บไซต์ให้โหลดรวดเร็ว

 • ลดขนาดภาพ ให้มีขนาดเล็กลงใช้แค่เพียงพอสำหรับเว็บไซต์ แนะนำ นามสกุล webp
 • ใช้เซเวอร์ โฮสติ้ง ที่รวดเร็ว เหมาะกับการทำseo
 • ปรับแต่ฟ้อนต์ของเว็บ
 • บล็อกการแสดงผล JavaScript และ CSS ที่ไม่ใช้งาน

3. เนื้อหาที่มีคุณภาพเท่านั้น!!

การทำSEO ส่วนใหญ่คิดถึงแต่ Keyword ที่อยากจะทำให้ติด SEO แต่จริงๆ แล้ว รายละเอียดนั้นสำคัญ ถ้าข้อมูลไม่สอดคล้องกับ Keyword อาจทำให้ SEO ไม่มีผล

เนื้อหาในการทำseo ส่วนสำคัญคือ หัวข้อ (H1) ควรมีขนาดใหญ่ อ่านได้ชัดเจน , body (p) ในส่วนนี้ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับขยายความของ H1 เพื่อเสริมเรื่องราวเป็นสิ่งเดียวกัน สามารถเน้นคำที่สำคัญใน body โดยใช้ตัวหนา หรือตัวเอียง

4. Internal/External Link สำหรับการทำ SEO

 • Internal Link คือ ลิ้งภายในเว็บไซต์ เชื่อมโยงหน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง
 • External link คือ ลิ้งภายนอก ลิ้งไปยังเว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

ข้อมูลเพิ่มเติม : SEO

SEO (Search Engine Optimization) is customizing the website to match GOOGLE’s principles of data storage. to publish on the internet

To make a website, why do you have to do SEO??

Doing SEO helps your website to be ranked number one in searches on GOOGLE, which gives you more opportunities to sell products and services.

SEO tips to get your website on the first page of GOOGLE

1. KEYWORD is the starting point for seo.

When writing SEO, keywords should be chosen. Primary keywords and secondary keywords To support search or add traffic to the website.

For example, if you want people to search for the word shoes, there should be secondary words for SEO such as shoe price, blue shoes, what kind of shoes are good, etc.

2. The most important aspect of SEO is speed.

To make a good website, you should open the website and use it right away. It shouldn’t take more than 1-5 seconds. If you enter the website and it loads very slowly, As a result, people visiting the website may not wait to see website information. The website should be optimized to load quickly.

 • Reduce the image size to a smaller size, just enough for the website. Recommended webp extension.
 • Use server hosting that is fast and suitable for SEO.
 • Customize the font of the website
 • Blocks rendering of JavaScript and unused CSS.

3. Only quality content!!

When doing SEO, most people only think about keywords that they want to be SEO-friendly, but actually the details are important. If the information doesn’t align with the keyword, it may cause SEO to be ineffective.

The important part of SEO content is the headline (H1). It should be large. Clearly readable, body (p) This section should contain content about elaborating H1 to reinforce the same story. Important words in the body can be highlighted using bold or italics.

4. Internal/External Link for SEO

 • Internal Link is a link within the website. Link to pages with relevant information.
 • External link is an external link, a link to a website that has reliable information.

Additional information : SEO