ทำเว็บไซต์อย่างไร ให้น่าเชื่อถือ??

ทำเว็บไซต์อย่างไร ให้น่าเชื่อถือ??

ในการทำธุรกิจออนไลน์ การทำเว็บไซต์ถือเป็นเครื่องมือที่สรร้างความน่าเชื่อถือได้มากที่สุด เนื่องจากเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้บริโภค ดังนั้นส่วนประกอบต่างๆในเว็บไซต์นั้น ต้องมีการวางแผนอย่างดี เทคนิคง่าย ๆ ในการ ทำเว็บไซต์ ให้น่าเชื่อถือ เป็นแนวทางเบื้องต้นให้ผู้สนใจทำเว็บไซต์

การออกแบบเว็บไซต์ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เริ่มจากการทำเว็บไซต์ให้สวยงาม สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ ออกแบบเว็บไซต์ได้ดีเปรียบเสมือนใส่ใจให้สินค้าและบริการ

1. ออกแบบเว็บไซต์ ต้องคำนึงถึงผู้ใช้งาน

เมื่อนึงถึงเว็บไซต์ ณ ปัจจุบัน ผู้คนนิยมใช้มือถือ และ แทปเล็ต ในการเข้าชมเว็บไซต์เป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงต้องใส่ใจเรื่องของขนาดข้อความ (Font) ควรเพิ่มขนาดฟ้อนต์ให้มีขนาดใหญ่ เพื่อให้อ่านได้ง่าย ข้อความเว็บไซต์ควรมีขนาด 16px-18px ข้อความใดเน้นเป็นพิเศษ ก็ให้ใส่ตัวหนา ตัวเอียง หรือใส่สีให้ข้อความ , ข้อความไม่ควรมีคำผิด ควรเช็คให้เรียบร้อย

2. ทำเว็บไซต์ ต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน

เมื่อทำเว็บไซต์แล้วต้องการความน่าเชื่อถือ ข้อมูลก็ควรสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว และถูกต้อง
ชื่อบริษัท , ข้อมูลการติดต่อ , แผนที่ ควรมี Google Maps สามารถเช็คสถานที่ได้ชัดเจน , ข้อมูลสินค้าและบริการ ควรมีรูปและรายละเอียด เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ

3. สร้างเว็บไซต์ ต้องมีความเคลื่อนไหว

เมื่อสร้างเว็บไซต์ที่ดีก็ควรมีการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบว่าธุรกิจยังคงดำเนินการอยู่ ไม่ว่าจะอัพผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook , Youtube , instagram เป็นต้น การอัพเดทข้อมูล ข่าวสาร , จดหมายข่าว , สินค้าและบริการต่างๆ เพื่อให้ทางลูกค้าได้รับรู้ อย่างต่อเนื่อง

4. การทำSEO ช่วยให้ผู้คนมองเห็น

เมื่อมีเว็บไซต์แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ การทำSEO การปรับแต่งระบบเว็บไซต์ทำให้เว็บไซต์จะถูกค้นหาเจอได้ง่ายบน GOOGLE SEO search engine optimization เมื่อค้นหาแล้วเจอเว็บไซต์ของตัวเองผ่าน Keyword ต่างๆ ที่ใช้งาน ผู้คนเห็นมากขึ้น ก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น

5. อย่ามองข้าม ระบบส่วนเสริม ในการสร้างเว็บไซต์

ระบบส่วนเสริมของเว็บไซต์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น PLUGIN , Extension , โปรแกรมเสริมต่างๆ ของเว็บไซต์ ในส่วนนี้สามารถช่วยให้ทางลูกค้ามีการโต้ตอบกับผู้ให้บริการ เช่น กระดาษ ถาม-ตอบ , แชทออนไลน์ , จดหมายข่าว เป็นการสื่อสารที่สร้างความน่าเชื่อถือ

โดยรวมแล้วการออกแบบเว็บไซต์ควรคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก เพราะธุรกิจสร้างเว็บไซต์เพื่อขยายฐานลูกค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม https://en.wikipedia.org/wiki/Website

in doing business online Creating a website is the tool that creates the most credibility. Because it is the dissemination of information to consumers. Therefore, the various components on that website There must be good planning and simple techniques to make a website trustworthy. It is a basic guideline for those interested in making a website.

website design to meet the objectives Start by making your website beautiful. Create credibility for your business A well-designed website is like paying attention to products and services.

1. Website design Must consider the user

Considering websites nowadays, people like to use mobile phones and tablets to visit websites in large numbers. Therefore, attention must be paid to the size of the text (Font). The font size should be increased to a large size. To make it easy to read Website text should be 16px-18px, which text is emphasized? Then add bold, italic or add color to the text, the text should not contain any errors. You should check it out.

2. Making a website must have complete information.

When making a website, you need credibility. Information should also be easily accessible, quick and accurate.
Company name, contact information, map should have Google Maps to be able to clearly check the location, product and service information. There should be pictures and details. To make it easier to decide

3. Create a website There must be movement.

When creating a good website, it should be continually updated. To know that the business is still operating Whether uploading through various platforms such as Facebook, Youtube, Instagram, etc., updating information, news, newsletters, products and services. In order for customers to know continuously

4. SEO helps people see

When you have a website, the indispensable thing is SEO. Customizing the website system makes the website easily found on GOOGLE SEO search engine optimization. When you search and find your website through the various keywords used, people see it. more It creates a better image.

5. Don’t overlook the add-on system. To create a website

Various website add-on systems such as PLUGIN, Extension, various website add-on programs in this section can help customers interact with service providers, such as Q&A sheets, online chat, newsletters, which are communications that create reliability

Overall, website design should keep the consumer in mind. Because businesses create websites to expand their customer base.

Additional information https://en.wikipedia.org/wiki/Website