รับออกแบบ และพัฒนา Windows/Web Aplication(หน้าบ้าน, หลังบ้าน และฐานข้อมูล)