โฮสติ้งที่ดีควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง !!

โฮสติ้งที่ดีควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง !!

โฮสติ้งที่ดีควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง !!

ระบบโฮสติ้งถือเป็นหัวใจหลักของการสร้างเว็บไซต์

1.โฮสติ้งต้องมีความน่าเชื่อถือระดับต้นๆ

2.บริการโอนย้ายข้อมูลฟรี แบบไม่มี Downtime

3.มีการสำรองข้อมูลเว็บไซต์

4.มีระบบ Web Application Firewall

5.สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง

6.Web Application Firewall

7.Unlimited Domain Add-ons

8.Unlimited Bandwith ปริมาณการรับส่งข้อมูล

9.ระบบโฮสติ้ง ต้องเป็น DirectAdmin หรือ Plesk

10.ต้องรองรับ Code : PHP 5, PHP 7, Ajax, Soap, Smarty, JavaScript, Node.js, SSI, Curl, GD Library, ionCube และ Cron Job