ขั้นตอนการใช้บริการออกแบบเว็บไซต์

WEB-DESIGN

แจ้งรายละเอียดที่ต้องการ

ทางลูกค้าแจ้งรายละเอียดเว็บไซต์ที่ต้องการ พร้อมเลือกแพคเกจออกแบบเว็บไซต์ [ลิ้งแพคเกจ] พร้อมส่งรายละเอียดลูกค้า ชื่อบริษัท และที่อยู่บริษัท [ใช้สำหรับทำใบเสนอราคา]

เสนองานออกแบบเว็บไซต์

ทางทีมงานจะส่งใบเสนอราคา พร้อมลิ้งต้นแบบเว็บไซต์ออนไลน์ ให้กับทางลูกค้าได้ทดสอบระบบเว็บไซต์ 

เริ่มสร้างระบบเว็บไซต์

ทางลูกค้าเลือกต้นแบบออนไลน์ที่ต้องการ จากนั้นชำระเงินส่วนที่ 1 พร้อมส่งข้อมูลดังนี้

1 LOGO บริษัท
2 รายละเอียดบริษัท
3 ภาพพร้อมรายละเอียดสินค้าหรือบริการ
4 ภาพพร้อมรายละเอียดข่าวสาร หรืองานโปรเจค
5 ข้อมูลการติดต่อบริษัท
6 ข้อมูลหรือรูปภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์

เมื่อทางทีมงานได้ทำการอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ในครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว จะทำการส่งลิ้งออนไลน์ให้กับทางลูกค้าได้ตรวจสอบเว็บไซต์ จากนั้นให้ทางลูกค้าเข้าตรวจสอบเว็บไซต์ เพื่อแจ้งแก้ไข และส่งข้อมูลอัพเดทเพิ่มเติม ส่งได้ทุกวัน การอัพเดทวันต่อวัน ตามระยะเวลาอัพเดทข้อมูลของแต่ละแพคเกจ เช่น 7-15 วัน

นำข้อมูลขึ้นใช้งาน

เมื่อครบระยะการอัพเดทข้อมูลตามแพคเกจเรียบร้อยแล้ว ให้ทางลูกค้าชำระเงินส่วนที่ 2 เพื่อรับลิ้งดาวน์โหลดไฟล์เว็บไซต์ เพื่อส่งให้ทางโฮสติ้งนำขึ้นใช้งาน

ตรวจเช็คเว็บไซต์

ทางทีมงานจะทำการตรวจเช็คเว็บไซต์ ให้เหมือนกับต้นฉบับออนไลน์ที่ลูกค้าได้เข้าชม รวมถึง เช็คระบบหลังบ้าน [ในส่วนแพคเกจที่มีหลังบ้าน] จากนั้นจะทำการสร้างคู่มือการใช้งานภาษาไทยจากระบบให้กับทางลูกค้า

พร้อม ” บริการหลังการขาย “

– บริการอัพเดทข้อมูลรายจุด / รายปี
– บริการอัพเดท PLUGIN


บริการอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์

บริการอัพเดทข้อมูลรายปี


บริการอัพเดทฟังชั่นต่างๆ