บริษัท เคลียร์ เคมีคอล จำกัด

จัดจำหน่าย เคมีอุตสาหกรรม ทุกชนิด , รับออกแบบ-ดูแลให้คำปรึกษา ระบบ น้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม ทุกประเภท สารกรองน้ำทุกชนิด . อุปกรณ์เกี่ยวข้องกับระบบน้ำ เช่น ไส้เมมเบรน ( R O )ไส้กรองของเหลวทุกชนิด .LAMP U V , NOZZLES , TUBE SETTLER รับทำความสะอาด ถังเก็บเคมี , ถังเก็บน้ำมัน , คูลลิ่ง , ระบบระบายความร้อน ถังเก็บน้ำสะอาด , ระบท่อ , เครื่องจักร์ .หม้อไอน้ำ ฯลฯ งานกรองอากาศ กำจัดกลิ่น ไอระเหยของสารเคมีอุตสาหกรรมทุกชนิดรับปรับเปลี่ยนสารกรองทุกชนิด , รีเจนเนอเรส แอ๊คติวาเต็ด คาร์บอน – เรซิ่น รับงานติดตั้งวางท่อส่งน้ำขนาดเล็ก -ใหญ่ ทุกชนิด PE , PVC , HDPE , SS 306

Details

 

  ชื่อธุรกิจ : บริษัท เคลียร์ เคมีคอล จำกัด

  ที่อยู่ : 26/10 หมู่ 3 ตำบลมาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180

  เบอร์โทร : 038-026124-6

  เบอร์มือถือ : 

  เบอร์แฟกซ์ :  038-026127 

  อีเมล :  

  เว็บไซต์ : www.clearchemical.co.th

  LINE : 

  FACEBOOK : 

 

  รายละเอียด :

จัดจำหน่าย เคมีอุตสาหกรรม ทุกชนิด , รับออกแบบ-ดูแลให้คำปรึกษา ระบบ น้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม ทุกประเภท สารกรองน้ำทุกชนิด . อุปกรณ์เกี่ยวข้องกับระบบน้ำ เช่น ไส้เมมเบรน ( R O )ไส้กรองของเหลวทุกชนิด .LAMP U V , NOZZLES , TUBE SETTLER รับทำความสะอาด ถังเก็บเคมี , ถังเก็บน้ำมัน , คูลลิ่ง , ระบบระบายความร้อน ถังเก็บน้ำสะอาด , ระบท่อ , เครื่องจักร์ .หม้อไอน้ำ ฯลฯ งานกรองอากาศ กำจัดกลิ่น ไอระเหยของสารเคมีอุตสาหกรรมทุกชนิดรับปรับเปลี่ยนสารกรองทุกชนิด , รีเจนเนอเรส แอ๊คติวาเต็ด คาร์บอน – เรซิ่น รับงานติดตั้งวางท่อส่งน้ำขนาดเล็ก -ใหญ่ ทุกชนิด PE , PVC , HDPE , SS 306

 

   แผนที่ :