บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

ดำเนินธุรกิจสายปิโตรเคมี ผลิตสารฟีนอลและอะซีโทน รวมทั้งสารบิสฟีนอล เอ ซึ่งล้วนเป็นสารตั้งต้นของอุตสาหกรรมพลาสติกวิศวกรรมคุณภาพสูงอันหลากหลายด้วย

Details

 

  ชื่อธุรกิจ : บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

  ที่อยู่ :  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก เลขที่ 9 ซอยจี-9 (มาบตาพุด) ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

  เบอร์โทร :  0 3864 3972 

  เบอร์มือถือ :   

  เบอร์แฟกซ์ :  0 3864 3975

  อีเมล :  

  เว็บไซต์ : www.pttphenol.com

  LINE : 

  FACEBOOK : https://www.facebook.com/pttphenol/timeline

 

  รายละเอียด :

ดำเนินธุรกิจสายปิโตรเคมี ผลิตสารฟีนอลและอะซีโทน รวมทั้งสารบิสฟีนอล เอ ซึ่งล้วนเป็นสารตั้งต้นของอุตสาหกรรมพลาสติกวิศวกรรมคุณภาพสูงอันหลากหลายด้วย

 

   แผนที่ :