บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

Details

 

  ชื่อธุรกิจ : บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด

  ที่อยู่ :  8 ถนนผังเมืองเฉพาะ 3-1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

  เบอร์โทร :  0-3897-4800

  เบอร์มือถือ :   

  เบอร์แฟกซ์ :  

  อีเมล :  

  เว็บไซต์ : 

  LINE : 

  FACEBOOK :  

 

  รายละเอียด :

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

 

   แผนที่ :