บริษัท เซออนเคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ผลิต Aliphatic Hydrocarbon Resin

Details

 

  ชื่อธุรกิจ : บริษัท เซออนเคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

  ที่อยู่ : 3 นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก ซอยจี-14 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

  เบอร์โทร :  0-3868-5076, 0-3868-5973-5, 0-3868-5075, 0-3868-3766-7

  เบอร์มือถือ :   

  เบอร์แฟกซ์ : 0-3868-5972

  อีเมล :  

  เว็บไซต์ : www.zeon.com

  LINE : 

  FACEBOOK :  

 

  รายละเอียด :

ผู้ผลิต Aliphatic Hydrocarbon Resin

 

   แผนที่ :