บริษัท อาราคาวาเคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ผลิตสารเคมีที่ใช้ในการผลิตพลาสติก

Details

 

  ชื่อธุรกิจ : บริษัท อาราคาวาเคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด

  ที่อยู่ :  3 นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก ซอยจี 4 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

  เบอร์โทร :  0-3868-5758-64

  เบอร์มือถือ :   

  เบอร์แฟกซ์ : 0-3868-5757

  อีเมล :  

  เว็บไซต์ :  

  LINE : 

  FACEBOOK :  

 

  รายละเอียด :

ผู้ผลิตสารเคมีที่ใช้ในการผลิตพลาสติก

 

   แผนที่ :