บริษัท ไซครอนเทคโนโลยี จำกัด

ตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือวัด และ ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ ที่มีความละเอียด และ ความแม่น ยำสูง โดยเน้นในกลุ่มคุณสมบัติทางกายภาพทางฟิสิกส์์ พร้อมบริการหลังการขาย แบบครบวงจร สินค้าทุกตัวผ่านการคัดเลือก โดยเน้นที่ คุณภาพ และราคาที่เหมาะสม ตลอนจนเทคโนโลยี ที่ทันสมัย ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน และ ลดต้นทุน ในการผลิตของลูกค้า สินค้าทุกตัวนำเข้าจากต่างประเทศ อาทิเช่น เยอรมัน, อังกฤษ, อิตาลี, อเมริกา, ญีปุ่น, เกาหลี, ไต้หวัน เป็นต้น โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของเราคือ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์, อิเล็กโทรนิค, โลหะวิทยา, แม่พิมพ,์ พลาสติก, บรรจุภัณฑ์, ศูนย์สอบเทียบ, สถาบันวิจัยและทดสอบ ตลอนจนกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

Details

 

  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท ไซครอนเทคโนโลยี จำกัด

  ที่อยู่ : 343 ศูนย์การค้าเนเบอร์เซ็นเตอร์ ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม 10220

  เบอร์โทร :  (0) 2519 8582

  เบอร์มือถือ : (0) 8 1422 2295

  เบอร์แฟกซ์ :

  อีเมล : info@scicron.co.th

  เว็บไซต์ :  www.scicron.co.th

  LINE : 

  FACEBOOK : 

 

  รายละเอียด :

ตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือวัด และ ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ ที่มีความละเอียด และ ความแม่น ยำสูง โดยเน้นในกลุ่มคุณสมบัติทางกายภาพทางฟิสิกส์์ พร้อมบริการหลังการขาย แบบครบวงจร สินค้าทุกตัวผ่านการคัดเลือก โดยเน้นที่ คุณภาพ และราคาที่เหมาะสม ตลอนจนเทคโนโลยี ที่ทันสมัย ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน และ ลดต้นทุน ในการผลิตของลูกค้า สินค้าทุกตัวนำเข้าจากต่างประเทศ อาทิเช่น เยอรมัน, อังกฤษ, อิตาลี, อเมริกา, ญีปุ่น, เกาหลี, ไต้หวัน เป็นต้น โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของเราคือ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์, อิเล็กโทรนิค, โลหะวิทยา, แม่พิมพ,์ พลาสติก, บรรจุภัณฑ์, ศูนย์สอบเทียบ, สถาบันวิจัยและทดสอบ ตลอนจนกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

 

 

   แผนที่ :