บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง อินโนเวชั่น ออดิเตอร์ จำกัด

รับตรวจสอบอาคารทั้ง 9 ประเภทตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร  ได้แก่ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  คอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนท์  โรงงาน  ป้ายโฆษณา โรงมหรสพ  ซึ่งต้องจัดให้มีการตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปี   และตรวจสอบย่อยเป็นประจำทุกปีโดยผู้ตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง อินโนเวชั่น ออดิเตอร์ จำกัด

  ที่อยู่ :   35/455 ซอยประเสริฐมนูกิจ 48 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

  เบอร์โทร :   02-1036347

  เบอร์มือถือ :    089-2345396

  เบอร์แฟกซ์ :  02-1036347

  อีเมล :   tcharoen96@gmail.com

  เว็บไซต์ :     www.ei-auditor.com

  LINE :        ei-auditor

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

รับตรวจสอบอาคารทั้ง 9 ประเภทตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร  ได้แก่ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  คอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนท์  โรงงาน  ป้ายโฆษณา โรงมหรสพ  ซึ่งต้องจัดให้มีการตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปี   และตรวจสอบย่อยเป็นประจำทุกปีโดยผู้ตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง