บริษัท ทีซัส เอ็กเซลเล้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริการ รับงาน ที่ปรึกษา ทำวิจัย ออกแบบ จัดสร้าง ติดตั้ง และบำรุงรักษา งานทางด้านวิศวกรรม ในสาขา ไฟฟ้า เครื่องกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท ทีซัส เอ็กเซลเล้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  ที่อยู่ :   130/10 หมู่ 1 ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

  เบอร์โทร :  053-327661 

  เบอร์มือถือ :     

  เบอร์แฟกซ์ :   053-327662

  อีเมล :   marketing.tsus@gmail.com

  เว็บไซต์ :      www.tsus.co.th

  LINE :        

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

บริการ รับงาน ที่ปรึกษา ทำวิจัย ออกแบบ จัดสร้าง ติดตั้ง และบำรุงรักษา งานทางด้านวิศวกรรม ในสาขา ไฟฟ้า เครื่องกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม