บริษัท ดี-ซีอีเอ็ม จำกัด

ออกแบบงานสถาปัตยกรรม งานออกแบบตกแต่งภายในอาคาร วางผังแม่บท งานออกแบบวิศวกรรม บริหารการการก่อสร้าง (อาคารสำนักงาน อาคารสถานศึกษา ที่อยู่อาศัย รีสอร์ท

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท ดี-ซีอีเอ็ม จำกัด

  ที่อยู่ :   34,36,38,40 Rama 3 Soi 25 Bangpongpang,Yannawa, Bangkok 10120 Thailand

  เบอร์โทร :  02-683-8680

  เบอร์มือถือ :     

  เบอร์แฟกซ์ :   02-683-6015

  อีเมล :    info@d-cem.co.th

  เว็บไซต์ :       www.d-cem.co.th 

  LINE :        

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

ออกแบบงานสถาปัตยกรรม งานออกแบบตกแต่งภายในอาคาร วางผังแม่บท งานออกแบบวิศวกรรม บริหารการการก่อสร้าง (อาคารสำนักงาน อาคารสถานศึกษา ที่อยู่อาศัย รีสอร์ท