บริษัท เวสท์คอน จำกัด

บริษัท เวสท์คอน จำกัด เริ่มจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ในปี พ.ศ. 2525 โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 200 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้ว โดยประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารเพียงประเภทเดียว ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ อาทิเช่น คอนโดมิเนียม โรงแรม หอประชุม อาคารเรียนและอาคารสำนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารโรงพยาบาล ที่เราจะมีความชำนาญเป็นพิเศษ 

Details

 

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท เวสท์คอน จำกัด

  ที่อยู่ :    เลขที่ 2 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

  เบอร์โทร :    +66 2399 0800

  เบอร์มือถือ :  

  เบอร์แฟกซ์ :   +66 2399 0880

  อีเมล :    contact@westcon.co.th

  เว็บไซต์ :   www.westcon.co.th

  LINE :   

  FACEBOOK :   

 

  รายละเอียด :

บริษัท เวสท์คอน จำกัด เริ่มจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ในปี พ.ศ. 2525 โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 200 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้ว โดยประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารเพียงประเภทเดียว ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ อาทิเช่น คอนโดมิเนียม โรงแรม หอประชุม อาคารเรียนและอาคารสำนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารโรงพยาบาล ที่เราจะมีความชำนาญเป็นพิเศษ