บริษัท เมเจอร์ แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด

บริษัท เมเจอร์ แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ท ี่199/59 หมู่ 11 ซอยรัชธานี2 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ เพื่อดำเนิน กิจการวิจัย ออกแบบ ผลิต จำหน่าย บริการติดตั้ง และ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ระบบปรับอากาศ, ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า, ระบบวิศวกรรม เครื่องกล ตลอดจน ออกแบบเครื่องทำน้ำร้อน (Hot Water System), ระบบเครื่อง ทำน้ำเย็น (Chill Water System), และเครื่องเพิ่ม/ลดความชื้น

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท เมเจอร์ แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด

  ที่อยู่ :   199/59 Moo 11, Soi Ratchathani 2, Theparak Road,  Bangpleeyai, Bangplee, Samutprakarn 10540 

  เบอร์โทร :   0-2752-2472-3

  เบอร์มือถือ :    08-5977-4567, 08-5826-6422

  เบอร์แฟกซ์ :    0-2752-2474

  อีเมล :    info@majorair.co.th

  เว็บไซต์ :      www.majorair.co.th

  LINE :      

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

 บริษัท เมเจอร์ แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ท ี่199/59 หมู่ 11 ซอยรัชธานี2 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ เพื่อดำเนิน กิจการวิจัย ออกแบบ ผลิต จำหน่าย บริการติดตั้ง และ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ระบบปรับอากาศ, ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า, ระบบวิศวกรรม เครื่องกล ตลอดจน ออกแบบเครื่องทำน้ำร้อน (Hot Water System), ระบบเครื่อง ทำน้ำเย็น (Chill Water System), และเครื่องเพิ่ม/ลดความชื้น