บริษัท เอคเซ็ลเล็นท์ แอนด์ คอนซัลทิง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท Excellent & Consulting Engineering Co.,Ltd. จัดตั้งจากการรวมกลุ่มของอาจารย์ที่มีประสบการณ์และทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมโดยตรง ปัจจุบัน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 160/220 หมู่3 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการด้านการ การบริการตรวจสอบด้านวิศวกรรม บริการฝึกอบรมและสัมมนา ในหลักสูตรทางด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน , หลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ และยังให้บริการด้านฝึกอบรมหลักสูตร อาทิเช่น หลักสูตรด้านมาตรฐานความปลอดภัย , หลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติ งานบริหารและระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001, ISO 18000

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท เอคเซ็ลเล็นท์ แอนด์ คอนซัลทิง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

  ที่อยู่ :    160/220 หมู่ 3 ตำบล บึง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

  เบอร์โทร :    

  เบอร์มือถือ :    091-883-2408

  เบอร์แฟกซ์ :   

  อีเมล :   consulting.ece@gmail.com

  เว็บไซต์ :     www.ece-consult.com

  LINE :      

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

บริษัท Excellent & Consulting Engineering Co.,Ltd. จัดตั้งจากการรวมกลุ่มของอาจารย์ที่มีประสบการณ์และทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมโดยตรง ปัจจุบัน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 160/220 หมู่3 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการด้านการ การบริการตรวจสอบด้านวิศวกรรม บริการฝึกอบรมและสัมมนา ในหลักสูตรทางด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน , หลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ และยังให้บริการด้านฝึกอบรมหลักสูตร อาทิเช่น หลักสูตรด้านมาตรฐานความปลอดภัย , หลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติ งานบริหารและระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001, ISO 18000