บริษัท โชคชัย คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท โชคชัย คอนซัลแตนท์ จำกัด (Chokchai Consultant CO., LTD.) มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมให้แก่สังคม โดยบริษัทฯ เน้นการผลิตและจำหน่ายหนังสือ บทความ สื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ อาทิ มัลติมีเดีย วีดีโอคลิป บทความ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิศวกรรม ตลอดจนการจัดอบรม และงานสัมมนาที่เกี่ยวข้อง 

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท โชคชัย คอนซัลแตนท์ จำกัด

  ที่อยู่ :     

  เบอร์โทร :    02-530-1803 Fax: 02-933-2634, 02-935-9581

  เบอร์มือถือ :    090-078-8978

  เบอร์แฟกซ์ :   

  อีเมล :  chokchaiconsult@gmail.com

  เว็บไซต์ :     www.cect.co.th

  LINE :      

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

บริษัท โชคชัย คอนซัลแตนท์ จำกัด (Chokchai Consultant CO., LTD.) มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมให้แก่สังคม โดยบริษัทฯ เน้นการผลิตและจำหน่ายหนังสือ บทความ สื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ อาทิ มัลติมีเดีย วีดีโอคลิป บทความ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิศวกรรม ตลอดจนการจัดอบรม และงานสัมมนาที่เกี่ยวข้อง