บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด

บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 เป็นผู้ร่วมบุกเบิก และพัฒนาการนำกากอุตสาหกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นวัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์


ให้บริการจัดการระบบขนส่งกากอุตสาหกรรม โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของผู้ผลิตปูนซีเมนต์ รายใหญ่ 2 ราย ดำเนินการนำเสนอด้านเทคนิค วิธีการกำจัด, จัดหา และขนส่งกากอุตสาหกรรมที่นำมากำจัดในเตาเผาปูนซีเมนต์


พ.ศ.2547 ขยายการบริการให้คลอบคลุมวิธีการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของกากแต่ละชนิด และเพิ่มมาตรฐานการบริการโดยเฉพาะการขนส่ง เช่นการใช้ระบบ GPS และการทำประกันสาธารณภัยวงเงิน 30 ล้านบาท จนได้รับการรับรอง ISO14000 และ ISO9000


พ.ศ.2554 จัดตั้งโรงงานลำดับที่ 106 เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ในการปรับสภาพของเสีย ทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว กึ่งแข็ง กึ่งเหลว ทั้งที่อันตรายและไม่อันตราย

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด

  ที่อยู่ :   634/12 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1), แขวง วังทองหลาง, เขต วังทองหลาง, กรุงเทพฯ, 10310 

  เบอร์โทร :    02 530 9082, 02 935 6848

  เบอร์มือถือ :      08 1870 0844

  เบอร์แฟกซ์ :    02 935 6849

  อีเมล :    sales@tarf.co.th

  เว็บไซต์ :      www.tarf.co.th

  LINE :        

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 เป็นผู้ร่วมบุกเบิก และพัฒนาการนำกากอุตสาหกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นวัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์

ให้บริการจัดการระบบขนส่งกากอุตสาหกรรม โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของผู้ผลิตปูนซีเมนต์ รายใหญ่ 2 ราย ดำเนินการนำเสนอด้านเทคนิค วิธีการกำจัด, จัดหา และขนส่งกากอุตสาหกรรมที่นำมากำจัดในเตาเผาปูนซีเมนต์

พ.ศ.2547 ขยายการบริการให้คลอบคลุมวิธีการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของกากแต่ละชนิด และเพิ่มมาตรฐานการบริการโดยเฉพาะการขนส่ง เช่นการใช้ระบบ GPS และการทำประกันสาธารณภัยวงเงิน 30 ล้านบาท จนได้รับการรับรอง ISO14000 และ ISO9000

พ.ศ.2554 จัดตั้งโรงงานลำดับที่ 106 เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ในการปรับสภาพของเสีย ทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว กึ่งแข็ง กึ่งเหลว ทั้งที่อันตรายและไม่อันตราย