บริษัท เพชรอุดม เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

ด้วยความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างให้มีคุณภาพ จากประสบการณ์การทำงานในวงการก่อสร้างของผู้ก่อตั้งที่ได้สั่งสมสิ่งที่มีคุณค่ามากมายทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ จนได้นำมาใช้ในการสร้างสรรค์งานสู่สังคมจนถึงปัจจุบัน เช่น งานก่อสร้างระบบป้องกันดินพังของอาคารสูงในเขตกรุงเทพฯ งานก่อสร้าง-ปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ถนน ประตูระบายน้ำ และอื่นๆ จึงได้มีโอกาสนำประสบการณ์เหล่านั้นมาสร้างสรรค์ก่อตั้งองค์กรน้องใหม่นาม นาม บริษัท เพชรอุดม เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (PETCHUDOM ENTERPRISE CO., LTD. : PUE) นี้ขึ้นมาจุดประสงค์เพื่อให้บริการด้านก่อสร้างแบบครบวงจร ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญต่อคำว่า คุณภาพ ต่อไป

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท เพชรอุดม เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

  ที่อยู่ :  111/81 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

  เบอร์โทร :    +662 191-3974

  เบอร์มือถือ :      

  เบอร์แฟกซ์ :  +662 191-3975

  อีเมล :    

  เว็บไซต์ :     www.pue.co.th

  LINE :        

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

ด้วยความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างให้มีคุณภาพ จากประสบการณ์การทำงานในวงการก่อสร้างของผู้ก่อตั้งที่ได้สั่งสมสิ่งที่มีคุณค่ามากมายทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ จนได้นำมาใช้ในการสร้างสรรค์งานสู่สังคมจนถึงปัจจุบัน เช่น งานก่อสร้างระบบป้องกันดินพังของอาคารสูงในเขตกรุงเทพฯ งานก่อสร้าง-ปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ถนน ประตูระบายน้ำ และอื่นๆ จึงได้มีโอกาสนำประสบการณ์เหล่านั้นมาสร้างสรรค์ก่อตั้งองค์กรน้องใหม่นาม นาม บริษัท เพชรอุดม เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (PETCHUDOM ENTERPRISE CO., LTD. : PUE) นี้ขึ้นมาจุดประสงค์เพื่อให้บริการด้านก่อสร้างแบบครบวงจร ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญต่อคำว่า คุณภาพ ต่อไป