บริษัท จีโอ-สตรัค เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

GEO-STRUC ENGINEERING AND CONSULTANTS CO., LTH.
“ความคิด” คือสิ่งสำคัญสำหรับทุกๆงาน โดยเฉพาะงานทางด้านวิศวกรรมโยธา สิ่งที่มาก่อนการก่อสร้างเสมอ นั่นคือ “ การออกแบบ (Design) ” การออกแบบนั่นมีมากมายหลายความหมายแล้วแต่การให้คำนิยาม สำหรับงานทางด้านวิศวกรรม การออกแบบ มาจากความคิดริเริ่ม ในการสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ โดยนำหลักทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ การออกแบบถือเป็นหัวใจสำหรับงานก่อสร้าง เพราะสิ่งก่อสร้างจะมีความปลอดภัย, ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และแก้ไขปัญหาได้นั้น สิ่งเหล่านี้ย่อมมาจากความใส่ใจในการออกแบบ
Geo – Struc Engineering Design and Consultants Co., Ltd. ถือกำเนิดจาก วิศวกรโยธาในสายงานออกแบบแต่ละด้าน มีความคิดที่อยากส่งมอบงานออกแบบที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้แก่ทุกๆคน หรือทุกๆหน่วยงาน เราจึงร่วมมือกันจัดตั้งบริษัทขึ้นมา เพื่อให้บริการงานออกแบบทางวิศวกรรมโยธาที่มีคุณภาพ
หนึ่งในจุดมุ่งหมายหลัก คือ การให้บริการงานออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธา ซึ่งประกอบด้วยงานธรณีเทคนิค งานโครงสร้าง ที่มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อเป็นบรรทัดฐานในงานออกแบบวิศวกรรม และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท จีโอ-สตรัค เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

  ที่อยู่ :   224 Soi Petchkasem 55, Petchkasem Rd., Lak Song, Bangkae, Bangkok 10160, Thailand

  เบอร์โทร :   02-801-3689

  เบอร์มือถือ :    081-496-9613, 094-692-3663

  เบอร์แฟกซ์ :    

  อีเมล :   admin@geostruc.co.th

  เว็บไซต์ :    www.geostruc.co.th

  LINE :        

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

GEO-STRUC ENGINEERING AND CONSULTANTS CO., LTH.
“ความคิด” คือสิ่งสำคัญสำหรับทุกๆงาน โดยเฉพาะงานทางด้านวิศวกรรมโยธา สิ่งที่มาก่อนการก่อสร้างเสมอ นั่นคือ “ การออกแบบ (Design) ” การออกแบบนั่นมีมากมายหลายความหมายแล้วแต่การให้คำนิยาม สำหรับงานทางด้านวิศวกรรม การออกแบบ มาจากความคิดริเริ่ม ในการสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ โดยนำหลักทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ การออกแบบถือเป็นหัวใจสำหรับงานก่อสร้าง เพราะสิ่งก่อสร้างจะมีความปลอดภัย, ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และแก้ไขปัญหาได้นั้น สิ่งเหล่านี้ย่อมมาจากความใส่ใจในการออกแบบ
Geo – Struc Engineering Design and Consultants Co., Ltd. ถือกำเนิดจาก วิศวกรโยธาในสายงานออกแบบแต่ละด้าน มีความคิดที่อยากส่งมอบงานออกแบบที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้แก่ทุกๆคน หรือทุกๆหน่วยงาน เราจึงร่วมมือกันจัดตั้งบริษัทขึ้นมา เพื่อให้บริการงานออกแบบทางวิศวกรรมโยธาที่มีคุณภาพ
หนึ่งในจุดมุ่งหมายหลัก คือ การให้บริการงานออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธา ซึ่งประกอบด้วยงานธรณีเทคนิค งานโครงสร้าง ที่มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อเป็นบรรทัดฐานในงานออกแบบวิศวกรรม และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ