บริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการออกแบบ และก่อสร้างบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน ซึ่งเกิดจากทีมวิศวกรและสถาปนิกรุ่นใหม่ที่รวมกลุ่มให้บริการทางด้านงานวิศวกรรมก่อสร้างและการออกแบบสถาปัตยกรรม ด้วยความพยายามที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและบริการในด้านการก่อสร้างให้ดียิ่งขึ้น โดยการคำปรึกษาและคำแนะนำลูกค้าในเรื่องต่างๆตามหลักวิชาการ ซึ่งสามารถปฏิบัติและนำไปใช้งานได้จริง จึงได้พัฒนาจนกลายมาเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการก่อสร้างอย่างครบวงจร


บริษัทฯ มีนโยบายในการทำงานโดยเน้นการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยการใช้ทีมงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งการเลือกใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน และจะต้องปฏิบัติงานให้เสร็จตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ อีกทั้งจะต้องมีคุณธรรมในการให้บริการ และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท พีเมค เอ็นจิเนียรีง จำกัด

  ที่อยู่ :   81 ซอย รามคำแหง 2 ซอย 8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 10250

  เบอร์โทร :    +66 (0)2  739 9883, +66 (0)2 739 9779

  เบอร์มือถือ :    084-923-4447

  เบอร์แฟกซ์ :    +66 (0)2  739 9886

  อีเมล :  info@p-mec.co.th

  เว็บไซต์ :      www.p-mec.co.th

  LINE :        

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

บริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการออกแบบ และก่อสร้างบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน ซึ่งเกิดจากทีมวิศวกรและสถาปนิกรุ่นใหม่ที่รวมกลุ่มให้บริการทางด้านงานวิศวกรรมก่อสร้างและการออกแบบสถาปัตยกรรม ด้วยความพยายามที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและบริการในด้านการก่อสร้างให้ดียิ่งขึ้น โดยการคำปรึกษาและคำแนะนำลูกค้าในเรื่องต่างๆตามหลักวิชาการ ซึ่งสามารถปฏิบัติและนำไปใช้งานได้จริง จึงได้พัฒนาจนกลายมาเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการก่อสร้างอย่างครบวงจร

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำงานโดยเน้นการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยการใช้ทีมงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งการเลือกใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน และจะต้องปฏิบัติงานให้เสร็จตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ อีกทั้งจะต้องมีคุณธรรมในการให้บริการ และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด