บริษัท โฮมดีไซน์ 97 จำกัด

ออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท โฮมดีไซน์ 97 จำกัด

  ที่อยู่ :   อาคารเลขที่ 236/4 ถนนบรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

  เบอร์โทร :   055-440502

  เบอร์มือถือ :    081-8874221

  เบอร์แฟกซ์ :     

  อีเมล :  homedesign97@hotmail.co.th

  เว็บไซต์ :      www.hosign.com

  LINE :        

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

ออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม