บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัด

บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัด ได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2532 และดำเนินกิจการ ด้านธุรกิจเครื่องชั่งน้ำหนักตลอดมา บริษัทฯ ได้มุ่งหวังที่จะพัฒนาการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของประสิทธิภาพการจัดจำหน่ายและให้บริการ รวมถึงความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้านผลิตภัณฑ์และธุรกิจเครื่องชั่งน้ำหนักทุกประเภท ตลอดจนงานออกแบบและผลิตเครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องบรรจุ สนองความต้องการของลูกค้าทั่วไป


ปัจจุบันในวงการธุรกิจเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องบรรจุ บริษัทฯได้รับการยอมรับในฐานะความเป็นผู้นำของธุรกิจแขนงนี้ โดยมีสาขาจัดจำหน่ายและให้บริการลูกค้า กระจายตามแหล่งนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ รวม 10 สาขา และจะเปิดสาขาตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงในอนาคตอันใกล้นี้


บริษัทฯ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท เครื่องตรวจสอบน้ำหนักแบบอัตโนมัติ, เครื่องตรวจจับโลหะปลอมปน, เครื่องบรรจุ, ระบบการลำเลียง และระบบควบคุมอัตโนมัติในขบวนการผลิต โดยการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยทีมงานวิศวกรที่มีความชำนาญงานด้านนี้โดยเฉพาะ


บริษัทฯ ให้บริการโดยช่างที่มีประสบการณ์ยาวนานและมีความชำนาญ ด้านเครื่องชั่งน้ำหนัก, ระบบเครื่องชั่งน้ำหนักส่วนผสม, เครื่องชั่งประเภทฮอปเปอร์, เครื่องชั่งประเภทสายพานลำเลียง, เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก, เครื่องชั่งสำหรับงานป้องกันการระเบิด, หุ่นยนต์ลำเลียงสินค้าขึ้นพาเลท ฯลฯ


บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จากสถาบันรับรองคุณภาพระดับสากล และได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการทางมวล ISO/IEC 17025 จากสถาบันรับรองคุณภาพ TLAS อันเป็นสิ่งยืนยันความมีมาตรฐานสากลของกิจการ


นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการขยายงานไปต่างประเทศ โดยจัดตั้งบริษัทในเครือ ที่มีชื่อว่า สยามอาซาโน่ สเกล ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น และประเทศออสเตรเลีย อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมั่นคง และก้าวหน้าของบริษัท ซึ่งไม่มีการหยุดนิ่งแต่จะมีการพัฒนาและก้าวไกลในอนาคตยิ่งๆขึ้นไป


บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์รับแรง, ชุดควบคุมและจอแสดงน้ำหนัก, เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดวางพื้น, เครื่องชั่งวัดความชื้น, เครื่องชั่งสำหรับห้องทดลอง, เครื่องชั่งแขวนและเครื่องชั่งไฮโดรลิค จากทวีปยุโรป, สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น

Details

 

  ชื่อธุรกิจ : บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัด

  ที่อยู่ : 97 ถนนตรีมิตร 10100 แขวงตลาดน้อย เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

  เบอร์โทร :  02 224 8941

  เบอร์มือถือ :

  เบอร์แฟกซ์ : 

  อีเมล : 

  เว็บไซต์ : www.siamscales.co.th

  LINE : 

  FACEBOOK : 

 

  รายละเอียด :

 

บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัด ได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2532 และดำเนินกิจการ ด้านธุรกิจเครื่องชั่งน้ำหนักตลอดมา บริษัทฯ ได้มุ่งหวังที่จะพัฒนาการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของประสิทธิภาพการจัดจำหน่ายและให้บริการ รวมถึงความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้านผลิตภัณฑ์และธุรกิจเครื่องชั่งน้ำหนักทุกประเภท ตลอดจนงานออกแบบและผลิตเครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องบรรจุ สนองความต้องการของลูกค้าทั่วไป

ปัจจุบันในวงการธุรกิจเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องบรรจุ บริษัทฯได้รับการยอมรับในฐานะความเป็นผู้นำของธุรกิจแขนงนี้ โดยมีสาขาจัดจำหน่ายและให้บริการลูกค้า กระจายตามแหล่งนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ รวม 10 สาขา และจะเปิดสาขาตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงในอนาคตอันใกล้นี้

บริษัทฯ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท เครื่องตรวจสอบน้ำหนักแบบอัตโนมัติ, เครื่องตรวจจับโลหะปลอมปน, เครื่องบรรจุ, ระบบการลำเลียง และระบบควบคุมอัตโนมัติในขบวนการผลิต โดยการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยทีมงานวิศวกรที่มีความชำนาญงานด้านนี้โดยเฉพาะ

บริษัทฯ ให้บริการโดยช่างที่มีประสบการณ์ยาวนานและมีความชำนาญ ด้านเครื่องชั่งน้ำหนัก, ระบบเครื่องชั่งน้ำหนักส่วนผสม, เครื่องชั่งประเภทฮอปเปอร์, เครื่องชั่งประเภทสายพานลำเลียง, เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก, เครื่องชั่งสำหรับงานป้องกันการระเบิด, หุ่นยนต์ลำเลียงสินค้าขึ้นพาเลท ฯลฯ

บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จากสถาบันรับรองคุณภาพระดับสากล และได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการทางมวล ISO/IEC 17025 จากสถาบันรับรองคุณภาพ TLAS อันเป็นสิ่งยืนยันความมีมาตรฐานสากลของกิจการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการขยายงานไปต่างประเทศ โดยจัดตั้งบริษัทในเครือ ที่มีชื่อว่า สยามอาซาโน่ สเกล ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น และประเทศออสเตรเลีย อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมั่นคง และก้าวหน้าของบริษัท ซึ่งไม่มีการหยุดนิ่งแต่จะมีการพัฒนาและก้าวไกลในอนาคตยิ่งๆขึ้นไป

บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์รับแรง, ชุดควบคุมและจอแสดงน้ำหนัก, เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดวางพื้น, เครื่องชั่งวัดความชื้น, เครื่องชั่งสำหรับห้องทดลอง, เครื่องชั่งแขวนและเครื่องชั่งไฮโดรลิค จากทวีปยุโรป, สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น

 

   แผนที่ :