บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด


  • บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2533

  • ผู้ก่อตั้งตั้งโดย คุณสมบูรณ์ วงศ์สถาปัตย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท

  • มีพนักงานมากกว่า 120 คน เพื่อรองรับความต้องการให้แก่ลูกค้าได้สะดวก รวดเร็ว

  • นอกจากนี้ ทางบริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงการบริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ด้วยการสร้างเครือข่ายทางการค้า

Details

 

  ชื่อธุรกิจ : บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด

  ที่อยู่ : 212,212/1,212/2  ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69  แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

  เบอร์โทร :  +66 (02)-892-1600 , +66 (02)-451-1330

  เบอร์มือถือ :

  เบอร์แฟกซ์ : 

  อีเมล : sales@tomco.co.th / service@tomco.co.th

  เว็บไซต์ : www.tomco.co.th

  LINE : @TOMCO

  FACEBOOK : www.facebook.com/TomcoThailand/

 

  รายละเอียด :

 

  • บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2533
  • ผู้ก่อตั้งตั้งโดย คุณสมบูรณ์ วงศ์สถาปัตย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท
  • มีพนักงานมากกว่า 120 คน เพื่อรองรับความต้องการให้แก่ลูกค้าได้สะดวก รวดเร็ว
  • นอกจากนี้ ทางบริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงการบริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ด้วยการสร้างเครือข่ายทางการค้า

 

   แผนที่ :