บริษัท แมคคาโทรล จำกัด

กลุ่มบริษัทที่ก่อตั้งโดยผู้บริหารชาวไทย ดำเนินกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมหลายด้าน ดังนี้


บจก.แมคคาโทรล เปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 26 พฤศจิายน 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 4.93 ล้านบาท เราเป็นบริษัทนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม แบรนด์ชั้นนำของญี่ปุ่นและไต้หวัน และจัดจำหน่ายโปรแกรมสำหรับงานเขียนแบบแม่พิมพ์ โดยมีนโยบายหลักคือ ความรวดเร็วในการจัดส่งเครื่องจักร การให้บริการหลังการขาย และมาตรฐานราคาที่ยุติธรรม ดังนั้น เราจึงมีโกดังขนาดใหญ่สำหรับสำรองเครื่องจักรและมีทีมช่าง ทีมวิศวกรทั้งชาวญี่ปุ่น ไต้หวันและชาวไทย ที่คอยดูแลและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ด้วยความเต็มใจ จากนโยบายบริษัทที่เราได้ปฏิบัติมานานกว่า 20 ปี ทำให้เราเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักร เป็นอย่างดี


บจก.ไทย แมคคาทรอนิค เอ็นจิเนียริ่ง ทีม เปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 19 มราคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท เราเป็นบริษัทที่ให้บริการตัดงานไวร์คัตและเจาะ Superdrill โดยใช้เครื่องจักร Sodick ทั้งหมด โดยทีมงานที่มีความชำนาญทั้งงานแม่พิมพ์ป้๊ม โมล์ดฉีดพลาสติก และชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ โดยมีนโยบายหลักของบริษัทคือ การให้บริการที่รวดเร็ว ความถูกต้องของงานและราคาที่ยุติธรรม จากนโยบายที่เรายึดถือมาตลอด ทำให้เรามีลูกค้าประจำที่เหนียวแน่นมาจนถึงปัจจุบัน

Details

  ชื่อธุรกิจ : บริษัท แมคคาโทรล จำกัด

  ที่อยู่ : 642 Lasalle Rd, South Bangna, Bangna, Bangkok Thailand 10260

  เบอร์โทร : 02-7444091-3

  เบอร์มือถือ : 086-3297618 วารุณี แก้วนิคม (ฝน)

  เบอร์แฟกซ์ :  02-7491586

  อีเมล :   admin@mechatrol.co.th

  เว็บไซต์ : www.mechatrol.co.th

  LINE : 0863297618

  FACEBOOK :  บริษัท แมคคาทรอ จำกัด

 

  รายละเอียด :

บจก.แมคคาโทรล เปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 26 พฤศจิายน 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 4.93 ล้านบาท เราเป็นบริษัทนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม แบรนด์ชั้นนำของญี่ปุ่นและไต้หวัน และจัดจำหน่ายโปรแกรมสำหรับงานเขียนแบบแม่พิมพ์ โดยมีนโยบายหลักคือ ความรวดเร็วในการจัดส่งเครื่องจักร การให้บริการหลังการขาย และมาตรฐานราคาที่ยุติธรรม ดังนั้น เราจึงมีโกดังขนาดใหญ่สำหรับสำรองเครื่องจักรและมีทีมช่าง ทีมวิศวกรทั้งชาวญี่ปุ่น ไต้หวันและชาวไทย ที่คอยดูแลและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ด้วยความเต็มใจ จากนโยบายบริษัทที่เราได้ปฏิบัติมานานกว่า 20 ปี ทำให้เราเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักร เป็นอย่างดี

บจก.ไทย แมคคาทรอนิค เอ็นจิเนียริ่ง ทีม เปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 19 มราคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท เราเป็นบริษัทที่ให้บริการตัดงานไวร์คัตและเจาะ Superdrill โดยใช้เครื่องจักร Sodick ทั้งหมด โดยทีมงานที่มีความชำนาญทั้งงานแม่พิมพ์ป้๊ม โมล์ดฉีดพลาสติก และชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ โดยมีนโยบายหลักของบริษัทคือ การให้บริการที่รวดเร็ว ความถูกต้องของงานและราคาที่ยุติธรรม จากนโยบายที่เรายึดถือมาตลอด ทำให้เรามีลูกค้าประจำที่เหนียวแน่นมาจนถึงปัจจุบัน

 

   แผนที่ :