ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์เวนติเลเตอร์

อาทิตย์ (ARTITH) เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2523 โดยเริ่มต้นจากการผลิตและจำหน่ายพัดลมเวนติเลเตอร์ ขนาด 12” ภายใต้ชื่อ “ร้านอาทิตย์” และในปี พ.ศ. 2527 ได้จดทะเบียนในชื่อ “อาทิตย์เวนติเลเตอร์” และทำการพัฒนาการผลิตเรื่อยมา จนสามารถขยายกลุ่มสินค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน 

Details

  ชื่อธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์เวนติเลเตอร์

  ที่อยู่ :   55 หมู่ 9 ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

  เบอร์โทร :   0-2509-3065, 0-2509-2884

  เบอร์มือถือ :     

  เบอร์แฟกซ์ :  0-2943-1814

  อีเมล :   contact@artith.com

  เว็บไซต์ :      www.artith.com

  LINE :    

  FACEBOOK :   

 

  รายละเอียด :

อาทิตย์ (ARTITH) เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2523 โดยเริ่มต้นจากการผลิตและจำหน่ายพัดลมเวนติเลเตอร์ ขนาด 12” ภายใต้ชื่อ “ร้านอาทิตย์” และในปี พ.ศ. 2527 ได้จดทะเบียนในชื่อ “อาทิตย์เวนติเลเตอร์” และทำการพัฒนาการผลิตเรื่อยมา จนสามารถขยายกลุ่มสินค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน 

และในปี 1993 ได้จดทะเบียนจัดตั้ง “บริษัท อาทิตย์ จักรกล จำกัด” เพื่อดูแลการผลิตพัดลมระบายอากาศระบบไฟฟ้า โดยในปัจจุบันได้ทำการขยายสาขาไปที่ ปทุมธานี หาดใหญ่ เพชรบุรี และขอนแก่น ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ อาทิตย์ สั่งสมประสบการณ์และพัฒนางานระบบระบายอากาศ และกำจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกับนโยบายการผลิตสินค้าที่เรามุ่งเน้นนำเสนอสินค้าคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตให้ทัดเทียมสากล โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิก AMCA ทำให้ อาทิตย์ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา ด้วยความพร้อมทั้งทางด้านประสบการณ์ ความชำนาญ มาตรฐานในการผลิต และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย วันนี้ ARTITH จึงพร้อมแล้วที่จะให้คำปรึกษาและนำเสนอผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ภายใต้การดำเนินงานของ อาทิตย์ 

จากประสบการณ์และเวลาที่ผ่านมาเป็นที่พิสูจน์แล้วสำหรับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันมีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆมากมายใน อาเซียน ตะวันออกกลาง และแอฟริกาใต้ เป็นต้น เพื่อที่จะสร้างและระบายอากาศสำหรับทั้งอุตสาหกรรมและการใช้ในครัวเรือน