บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

ผู้นำระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่อัดลม และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมต่างๆ เราจัดหาระบบที่สมบูรณ์สำหรับวัตถุดิบในการบรรจุและเครื่องจักรสำหรับบรรจุ เอสไอจี คอมบิบล็อค ประเทศไทย ตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2538 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง ซึ่งบริษัทฯได้ทำการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ เครื่องจักรในการบรรจุสำหรับลูกค้าในเอเชียและที่ต่างๆ ในปีพ.ศ. 2555 เราได้ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อไปแล้ว 54,000 ล้านกล่อง ประเทศไทยถือเป็นสำนักงานใหญ่ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใต้ ดูแลในระดับภูมิภาคอย่างเช่น ศูนย์สนับสนุนทางเทคนิค บริการหลังการขาย แผนกการตลาดและการเงิน

Details

 

  ชื่อธุรกิจ : บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

  ที่อยู่ : 33 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ทางหลวง 331 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง ระยอง 21140

  เบอร์โทร : 038954100-1

  เบอร์มือถือ : 

  เบอร์แฟกซ์ :  038954103-5

  อีเมล : 

  เว็บไซต์ : www.sig.biz

  LINE : 

  FACEBOOK : 

 

  รายละเอียด :

ผู้นำระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่อัดลม และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมต่างๆ เราจัดหาระบบที่สมบูรณ์สำหรับวัตถุดิบในการบรรจุและเครื่องจักรสำหรับบรรจุ เอสไอจี คอมบิบล็อค ประเทศไทย ตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2538 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง ซึ่งบริษัทฯได้ทำการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ เครื่องจักรในการบรรจุสำหรับลูกค้าในเอเชียและที่ต่างๆ ในปีพ.ศ. 2555 เราได้ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อไปแล้ว 54,000 ล้านกล่อง ประเทศไทยถือเป็นสำนักงานใหญ่ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใต้ ดูแลในระดับภูมิภาคอย่างเช่น ศูนย์สนับสนุนทางเทคนิค บริการหลังการขาย แผนกการตลาดและการเงิน

 

   แผนที่ :