บริษัท คิว ทู เอส จำกัด

บริษัท คิว ทู เอส จำกัด ได้รับการก่อตั้งในปี 2545 เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจเครื่องพิมพ์ วัน เดือน ปีผลิต / หมดอายุลงบนสินค้า และบรรจุภัณฑ์ สืบเนื่องจาการดำเนินธุรกิจของบริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ผู้ซึ่งได้ริเริ่ม นำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการสินค้ากลุ่มนี้เป็นบริษัทแรก ๆ ของประเทศไทยมาตั้งแต่เมื่อ 25 ปีก่อนหน้านี้ และด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการบ่งชี้วันที่ผลิต / หมดอายุ และล็อตการผลิตลงบนสินค้า และบรรจุภัณฑ์  บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที่จะดำเนินธุรกิจ จัดจำหน่าย (Sales) และให้บริการ (Services) เฉพาะสินค้ากลุ่มนี้ โดยยึดหลักเรื่องความเร็ว (Quick) และคุณภาพ (Quality) เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด

Details

 

  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท คิว ทู เอส จำกัด

  ที่อยู่ : 19/20-22 อาคาร รอยัลซิตี้ อเวนิว ซอย ศูนย์วิจัย ถนน พระราม 9 แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

  เบอร์โทร :  02 203 0357

  เบอร์มือถือ : 

  เบอร์แฟกซ์ :

  อีเมล : 

  เว็บไซต์ : 

  LINE : 

  FACEBOOK : 

 

  รายละเอียด :

บริษัท คิว ทู เอส จำกัด ได้รับการก่อตั้งในปี 2545 เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจเครื่องพิมพ์ วัน เดือน ปีผลิต / หมดอายุลงบนสินค้า และบรรจุภัณฑ์ สืบเนื่องจาการดำเนินธุรกิจของบริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ผู้ซึ่งได้ริเริ่ม นำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการสินค้ากลุ่มนี้เป็นบริษัทแรก ๆ ของประเทศไทยมาตั้งแต่เมื่อ 25 ปีก่อนหน้านี้ และด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการบ่งชี้วันที่ผลิต / หมดอายุ และล็อตการผลิตลงบนสินค้า และบรรจุภัณฑ์  บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที่จะดำเนินธุรกิจ จัดจำหน่าย (Sales) และให้บริการ (Services) เฉพาะสินค้ากลุ่มนี้ โดยยึดหลักเรื่องความเร็ว (Quick) และคุณภาพ (Quality) เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด

 

   แผนที่ :