บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด

บริษัทดำเนินการด้านการพิมพ์ และเคลือบพลาสติกบนฟิล์มประเภทต่างๆที่ใช้บรรจุอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้การเก็บรักษาอย่างดี พิมพ์แบบฟอร์มคอมพิวเตอร์ และพิมพ์กระดาษพันก้นกรองบุหรี่ สืบเนื่องจากผลิตภัณฑ์ ฝ่ายผลิตจึงจำแนกออกเป็น 3 งาน คือ
          1. ประเภทบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน
          2. ประเภทกระดาษต่อเนื่องและคอมพิวเตอร์ฟอร์ม
          3. ประเภทกระดาษพันก้นกรองบุหรี่

Details

 

  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด

  ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ 116/17-18 อาคารศรีวิทย์ ชั้น2 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โรงงาน เลขที่ 234 ถนนมาเจริญ ซอยเพชรเกษม 81 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

  เบอร์โทร :  สำนักงานใหญ่ 02 240 3888, 02 672 9210-5   โรงงาน 02 812 4162-4, 02 812 4168,  02 812 0951

  เบอร์มือถือ : 

  เบอร์แฟกซ์ : สำนักงานใหญ่ 02 240 3883  โรงงาน 02 420 2884

  อีเมล : sales@sep.co.th

  เว็บไซต์ : www.sep.co.th 

  LINE : 

  FACEBOOK : 

 

  รายละเอียด :

บริษัทดำเนินการด้านการพิมพ์ และเคลือบพลาสติกบนฟิล์มประเภทต่างๆที่ใช้บรรจุอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้การเก็บรักษาอย่างดี พิมพ์แบบฟอร์มคอมพิวเตอร์ และพิมพ์กระดาษพันก้นกรองบุหรี่ สืบเนื่องจากผลิตภัณฑ์ ฝ่ายผลิตจึงจำแนกออกเป็น 3 งาน คือ
          1. ประเภทบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน
          2. ประเภทกระดาษต่อเนื่องและคอมพิวเตอร์ฟอร์ม
          3. ประเภทกระดาษพันก้นกรองบุหรี่

 

   แผนที่ :