บริษัท เทซ อินดัสทรี จำกัด

ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิค ฯ ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

Details

 

  ชื่อธุรกิจ : บริษัท เทซ อินดัสทรี จำกัด

  ที่อยู่ : 64/189 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

  เบอร์โทร : 038-955875-5

  เบอร์มือถือ : 

  เบอร์แฟกซ์ : 038-955595-6

  อีเมล : 

  เว็บไซต์ : www.tezcorporate.com

  LINE : 

  FACEBOOK : 

 

  รายละเอียด :

ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิค ฯ ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

 

   แผนที่ :