บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบอุตสาหกรรมผลิต ลูกยางกันสะเทือนสำหรับรถยนต์ ชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับการเดินวงจรในรถยนต์ ตัวเชื่อมสำหรับกันรั่ว ท่อยางต่างๆ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ได้รับการพัฒนาในอนาคต ซึ่งผลิตภัณฑ์ยานยนต์

Details

 

  ชื่อธุรกิจ : บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ที่อยู่ : 111/3 หมู่ 2 ถ.ซอยนิคม 13 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 ประเทศไทย

  เบอร์โทร : 0-3889-3557-61

  เบอร์มือถือ : 

  เบอร์แฟกซ์ :  0-3889-3562-3

  อีเมล : 

  เว็บไซต์ :  http://www.ter.co.th/

  LINE : 

  FACEBOOK : 

 

  รายละเอียด :

ประกอบอุตสาหกรรมผลิต ลูกยางกันสะเทือนสำหรับรถยนต์ ชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับการเดินวงจรในรถยนต์ ตัวเชื่อมสำหรับกันรั่ว ท่อยางต่างๆ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ได้รับการพัฒนาในอนาคต ซึ่งผลิตภัณฑ์ยานยนต์

 

   แผนที่ :