บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสท์ (ไทยแลนด์) จํากัด

ผลิตฟิล์มพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ของยา อาหาร

Details

 

  ชื่อธุรกิจ : บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสท์ (ไทยแลนด์) จํากัด

  ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 64/48 ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง 2114

  เบอร์โทร :  03895-5460

  เบอร์มือถือ : 

  เบอร์แฟกซ์ :  03895-5462

  อีเมล : 

  เว็บไซต์ :  www.kpfilms.com

  LINE : 

  FACEBOOK : 

 

  รายละเอียด :

ผลิตฟิล์มพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ของยา อาหาร

 

   แผนที่ :