บริษัท พีทูเอส เมททอลโปรดักส์ จำกัด

เป็นตัวแทนการผลิตและจัดจำหน่ายป้ายทุกชนิด โดยใช้วัสดุ เป็นโลหะ และ อโลหะ ทุกชนิด ผลิตงาน ตัด-พับ-วี โดยใช้เครื่อง CNC และ เลเซอร์ ในการทำให้ชิ้นงานมีลวดลายที่สวยงาม และใช้ในการตัดชิ้นงานให้เนียนเรียบ ทำให้งานออกมาสวยดูดี เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 
บริษัท พีทูเอส เมททอลโปรดักส์ จำกัด มีทีมงานที่มีความชำนาญและมากประสบการณ์กว่า 100 คน โดยแบ่งเป็นทีมงานการผลิต และความถนัดของแต่ละบุคคล และ ทีมงานติดตั้ง และคาดว่าเพียงพอต่อการบริการและตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าทุกท่าน ได้ทุกรูปแบบและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

Details

  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท พีทูเอส เมททอลโปรดักส์ จำกัด

  ที่อยู่ :   4/1 ซอยเอกชัย70 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

  เบอร์โทร :    

  เบอร์มือถือ :   095 964 2628

  เบอร์แฟกซ์ :   

  อีเมล :   p2s.laser2016@gmail.com

  เว็บไซต์ :       www.p2s-laser.com

  LINE :       

  FACEBOOK :   

 

  รายละเอียด :

เป็นตัวแทนการผลิตและจัดจำหน่ายป้ายทุกชนิด โดยใช้วัสดุ เป็นโลหะ และ อโลหะ ทุกชนิด ผลิตงาน ตัด-พับ-วี โดยใช้เครื่อง CNC และ เลเซอร์ ในการทำให้ชิ้นงานมีลวดลายที่สวยงาม และใช้ในการตัดชิ้นงานให้เนียนเรียบ ทำให้งานออกมาสวยดูดี เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 
บริษัท พีทูเอส เมททอลโปรดักส์ จำกัด มีทีมงานที่มีความชำนาญและมากประสบการณ์กว่า 100 คน โดยแบ่งเป็นทีมงานการผลิต และความถนัดของแต่ละบุคคล และ ทีมงานติดตั้ง และคาดว่าเพียงพอต่อการบริการและตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าทุกท่าน ได้ทุกรูปแบบและรวดเร็วยิ่งขึ้น