บริษัท เซลล์ลูล่า บีม (ประเทศไทย) จำกัด

เซลลูล์ล่า บีม  ( Cellular Beam )  นับว่าเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งสำหรับการก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก และอื่น ๆ เพราะปัจุบันนับว่าราคาค่าวัสดุเหล็กรูปพรรณ ที่สูงขึ้นอย่างมากในช่วง 5 ปีนี้

Details

  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท เซลล์ลูล่า บีม (ประเทศไทย) จำกัด

  ที่อยู่ :   เลขที่ 10 ซอยนาวงประชาพัฒนา 3 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขคดอนเมือง 10210

  เบอร์โทร :   02-565-8359

  เบอร์มือถือ :    081-255-9969, 081-8083340

  เบอร์แฟกซ์ :     02-928-6316

  อีเมล :     cellularbeam2515@gmail.com

  เว็บไซต์ :    www.cellularbeam.net

  LINE :        

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

ความเป็นมาของธุรกิจบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทได้ก่อตั้งในปี 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ ป้องกันไฟลาม (Passive Fire Protection) สำหรับอาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรม ต่อมาบริษัทได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปยังธุรกิจตัวแทนจำหน่ายสายไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบงานไฟฟ้าจากผู้ผลิตชั้นนำระดับสากล เช่นสายไฟฟ้าทั่วไปสำหรับใช้ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม โคมไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคารหม้อแปลงไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม โดยมีลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนทั่วไป นอกจากนั้นบริษัทยังได้ให้บริการด้านงานติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงงานก่อสร้างและติดตั้งระบบส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน