บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

มีประสบการณ์ในธุรกิจแปรรูปเหล็กมากว่า 37 ปี โดยปัจจุบันดำเนินธุรกิจงานแปรรูปและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) ระบบท่อ (Piping) โรงงานสำเร็จรูป (Module) และ ผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ (Other Steelwork) ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาคาร รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ

Details

 

  ชื่อธุรกิจ : บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

  ที่อยู่ : 45/10 หมู่ 4 ต.นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

  เบอร์โทร : 038 606-302-14 

  เบอร์มือถือ : 

  เบอร์แฟกซ์ : 038 606-315 

  อีเมล : 

  เว็บไซต์ :  www.stpi.co.th

  LINE : 

  FACEBOOK : 

 

  รายละเอียด :

มีประสบการณ์ในธุรกิจแปรรูปเหล็กมากว่า 37 ปี โดยปัจจุบันดำเนินธุรกิจงานแปรรูปและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) ระบบท่อ (Piping) โรงงานสำเร็จรูป (Module) และ ผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ (Other Steelwork) ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาคาร รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ

 

   แผนที่ :