บริษัท คูเปอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประกอบกิจการประกอบโครงสร้างเหล็ก

Details

 

  ชื่อธุรกิจ : บริษัท คูเปอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

  ที่อยู่ :  63/6 หมู่ 3 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

  เบอร์โทร : 038 636547-8

  เบอร์มือถือ : 

  เบอร์แฟกซ์ :  038 636546

  อีเมล : info@cooper.co.th

  เว็บไซต์ :  www.cooper.co.th

  LINE : 

  FACEBOOK : 

 

  รายละเอียด :

ประกอบกิจการประกอบโครงสร้างเหล็ก

 

   แผนที่ :