บริษัท เดอะคอมพาเนี่ยน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประกอบกิจการ Construction& Fabrication Steel structure, Storage tank, Piping, Platform & Ladder,Silo, Maintenance & service,Duct

Details

 

  ชื่อธุรกิจ : บริษัท เดอะคอมพาเนี่ยน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  ที่อยู่ : 198 หมู่ที่ 7 ตำบล มะขามคู่ อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180

  เบอร์โทร : 03891-7256 

  เบอร์มือถือ : 

  เบอร์แฟกซ์ : 03891-7261

  อีเมล :  

  เว็บไซต์ :  www.tccorp.co.th

  LINE : 

  FACEBOOK : 

 

  รายละเอียด :

ประกอบกิจการ Construction& Fabrication Steel structure, Storage tank, Piping, Platform & Ladder,Silo, Maintenance & service,Duct

 

   แผนที่ :