บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจนำเข้าและกระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทสารละลาย (Solvent) ระดับชั้นนำของประเทศ และได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับ บริษัท ไทย เอ็มซี จำกัด (Thai Mitsubishi Corporation) , เป็นตัวแทนจำหน่ายในแบรนด์สินค้า Exxon ให้กับ บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย)จำกัด และ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ี่เราอยู่เคียงข้างอุตสาหกรรมไทยในการจำหน่ายสินค้าสารละลาย


ทำให้ในปัจจุบันบริษัทได้จัดจำหน่ายสินค้าทั้งหมด 7 หมวด ได้แก่ Alcohols, Aliphalics, Aromatics, Esters, Glycols, Ketones, Monomers ล่าสุดทางบริษัทได้ร่วมกับ บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย)จำกัด ในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายในหมวดสินค้า Exxon D Grade และ Exxon Isopar ซึ่งจะเป็นสินค้าทดแทนในหมวด Aromatics ในอนาคตอันใกล้ ให้มีการใช้ที่แพร่หลายและเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ให้มากที่สุด

Details

 

  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) 

  ที่อยู่ : 728 อาคาร ยูเนี่ยนเฮาส์  ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 

  เบอร์โทร : 02-881-8288 

  เบอร์มือถือ : 

  เบอร์แฟกซ์ : 02-433-7243

  อีเมล : info@unionpetrochemical.com

  เว็บไซต์ : www.unionpetrochemical.com

  LINE : 

  FACEBOOK :  

 

  รายละเอียด :

ประกอบธุรกิจนำเข้าและกระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทสารละลาย (Solvent) ระดับชั้นนำของประเทศ และได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับ บริษัท ไทย เอ็มซี จำกัด (Thai Mitsubishi Corporation) , เป็นตัวแทนจำหน่ายในแบรนด์สินค้า Exxon ให้กับ บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย)จำกัด และ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ี่เราอยู่เคียงข้างอุตสาหกรรมไทยในการจำหน่ายสินค้าสารละลาย

ทำให้ในปัจจุบันบริษัทได้จัดจำหน่ายสินค้าทั้งหมด 7 หมวด ได้แก่ Alcohols, Aliphalics, Aromatics, Esters, Glycols, Ketones, Monomers ล่าสุดทางบริษัทได้ร่วมกับ บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย)จำกัด ในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายในหมวดสินค้า Exxon D Grade และ Exxon Isopar ซึ่งจะเป็นสินค้าทดแทนในหมวด Aromatics ในอนาคตอันใกล้ ให้มีการใช้ที่แพร่หลายและเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ให้มากที่สุด

 

   แผนที่ :