บริษัท ระยองประสิทธิ์ผล จำกัด

บริษัทประกอบกิจการบริการงานเหล็ก, ไส, ตัด, กลึง, กัด, Machine, Fabrication, CNC, Tank, Vessel, เชื่อม ประกอบและงานซีเอ็นซี, เครื่องจักร, ซีเอ็นซี 

Details

 

  ชื่อธุรกิจ : บริษัท ระยองประสิทธิ์ผล จำกัด

  ที่อยู่ : 76/1 ถนนทางหลวง 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

  เบอร์โทร : 0-3868-2623-4, 0-3868-2610, 0-3869-2157

  เบอร์มือถือ : 

  เบอร์แฟกซ์ :  0-3868-2161

  อีเมล : 

  เว็บไซต์ : 

  LINE : 

  FACEBOOK : 

 

  รายละเอียด :

บริษัทประกอบกิจการบริการงานเหล็ก, ไส, ตัด, กลึง, กัด, Machine, Fabrication, CNC, Tank, Vessel, เชื่อม ประกอบและงานซีเอ็นซี, เครื่องจักร, ซีเอ็นซี 

 

   แผนที่ :