บริษัท แสงมิตรอีเลคตริค จำกัด

บริษัท แสงมิตร (SAENGMITR ELECTRIC) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยเริ่มต้นจากการผลิตและ จำหน่ายโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับโคมไฟต่างๆ ในนามเครื่องหมายการค้า ชื่อว่า “DELIGHT”


สำหรับโคมไฟฟ้าเป็นรายแรกของประเทศ โดยมีการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเรื่อยมา ตั้งแต่มีการใช้วัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัย จนได้รับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ต่างๆ อาทิเช่นใบรับรองมาตรฐานจากสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สำหรับสินค้าโคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์, บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์, โคมไฟฉุกเฉิน, โคมไฟถนน, โคมฉาย(Floodlight) และโคมต่างๆ ทุกชนิดมาตรฐาน CE,F Mark, รางวัล The best standard of lighting fixture product 1989, รางวัล Honor shield for the best standard of lighting fixture, รางวัล Honor shield for energy saving luminaries จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใบประกาศนียบัตรรับรองการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จาก BUREAU VERITAS รางวัลคุณภาพยอดเยี่ยมจากสมาคมไฟฟ้าและแสงสว่าง สมาคมผู้บริโภคไทยและอื่นๆ

Details

  ชื่อธุรกิจ :   บริษัท แสงมิตรอีเลคตริค จำกัด

  ที่อยู่ :   319,321 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

  เบอร์โทร :  02-882-2033  

  เบอร์มือถือ :    

  เบอร์แฟกซ์ :  02-882-2044

  อีเมล :   salescenter@delight.co.th

  เว็บไซต์ :     www.delight.co.th

  LINE :      

  FACEBOOK :   

 

  รายละเอียด :

บริษัท แสงมิตร (SAENGMITR ELECTRIC) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยเริ่มต้นจากการผลิตและ จำหน่ายโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับโคมไฟต่างๆ ในนามเครื่องหมายการค้า ชื่อว่า “DELIGHT”

สำหรับโคมไฟฟ้าเป็นรายแรกของประเทศ โดยมีการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเรื่อยมา ตั้งแต่มีการใช้วัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัย จนได้รับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ต่างๆ อาทิเช่นใบรับรองมาตรฐานจากสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สำหรับสินค้าโคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์, บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์, โคมไฟฉุกเฉิน, โคมไฟถนน, โคมฉาย(Floodlight) และโคมต่างๆ ทุกชนิดมาตรฐาน CE,F Mark, รางวัล The best standard of lighting fixture product 1989, รางวัล Honor shield for the best standard of lighting fixture, รางวัล Honor shield for energy saving luminaries จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใบประกาศนียบัตรรับรองการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จาก BUREAU VERITAS รางวัลคุณภาพยอดเยี่ยมจากสมาคมไฟฟ้าและแสงสว่าง สมาคมผู้บริโภคไทยและอื่นๆ