บริษัท จีโนลกรุ๊ป ซีท อิเล็คทริค ฟิเคชั่น จำกัด

ผู้ผลิต ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต เบรกเกอร์ เครื่องตัดไฟ มิเตอร์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจร อยู่บนพื้นฐาน ISO 9001-2008

Details

  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท จีโนลกรุ๊ป ซีท อิเล็คทริค ฟิเคชั่น จำกัด

  ที่อยู่ :   49/3 หมู่ 8 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

  เบอร์โทร : 034-496-686

  เบอร์มือถือ :    089-763-0055

  เบอร์แฟกซ์ :   

  อีเมล :    

  เว็บไซต์ :     www.ginolr.com

  LINE :       

  FACEBOOK :     

 

  รายละเอียด :

ผู้ผลิต ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต เบรกเกอร์ เครื่องตัดไฟ มิเตอร์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจร อยู่บนพื้นฐาน ISO 9001-2008