บริษัท ศูนย์อาจารย์พงศ์วิศวกรรม จำกัด

บริษัท ศูนย์อาจารย์พงศ์วิศวกรรม จำกัด เริ่มก่อตั้ง บริษัทเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยการรวมตัวกันในกลุ่ม คณาจารย์ในสาขาวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละสาขาไม่ว่าจะเป็นสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสามารถที่จะผสานนำหลักทางทฤษฎีมาประยุกต์กับ หลักทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและใช้งานได้จริงกับ ให้บริการ ตรวจสอบไฟฟ้าโรงงาน โดยวิศวกร แก้โรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละกลุ่มของสถานประกอบการ โดยเฉพาะ หลักของกฎหมายและมาตรฐานทางวิศวกรรมเป็นสำคัญ

Details

  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท ศูนย์อาจารย์พงศ์วิศวกรรม จำกัด

  ที่อยู่ :   368/21 หมู่ 2 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

  เบอร์โทร :   

  เบอร์มือถือ :   08-9607-8999

  เบอร์แฟกซ์ :    

  อีเมล :    ajpong123@gmail.com

  เว็บไซต์ :     www.teacherpong.com

  LINE :       

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

บริษัท ศูนย์อาจารย์พงศ์วิศวกรรม จำกัด เริ่มก่อตั้ง บริษัทเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยการรวมตัวกันในกลุ่ม คณาจารย์ในสาขาวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละสาขาไม่ว่าจะเป็นสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสามารถที่จะผสานนำหลักทางทฤษฎีมาประยุกต์กับ หลักทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและใช้งานได้จริงกับ ให้บริการ ตรวจสอบไฟฟ้าโรงงาน โดยวิศวกร แก้โรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละกลุ่มของสถานประกอบการ โดยเฉพาะ หลักของกฎหมายและมาตรฐานทางวิศวกรรมเป็นสำคัญ

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 20 ปี บริษัท ศูนย์อาจารย์พงศ์วิศวกรรม จำกัด จึงมีความพร้อมในการที่จะนำเสนองานเพื่อให้บริการ ตรวจสอบไฟฟ้าโรงงานโดยวิศวกร ต่อกลุ่มลูกค้าทุกๆประเภทงาน

เราได้ปรับปรุงการให้คำปรึกษาและการให้บริการให้ครอบคลุมและสอดคล้องต่อกฎหมาย และระเบียบตามข้อบังคับของหน่วยงาน ทางราชการทุก กรมกองรวมทั้งมาตรฐานทางวิชาชีพที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการที่มีคุณภาพในราคาเป็นกันเอง จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมาภายใต้การบริหารงานอย่างใกล้ชิดของทีมงานผู้บริหารของเรา

ตรวจสอบระบบสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบระบบสิ่งแวดล้อม มลพิษทางน้ำ ระบบมลพิษทางกากระบบมลพิษทางอากาศ พร้อมให้คำปรึกษาและ ตรวจสอบพร้อมรับรองระบบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอาคาร ตรวจสอบระบบสิ่งแวดล้อมพร้อมให้ความรู้กับบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เข้าใจถึงการตรวจสอบระบบสิ่งแวดล้อม ในราคายุติธรรม หากท่านไม่เข้าใจในเรื่องการตรวจสอบระบบสิ่งแวดล้อมทุกระบบ โปรดติดต่อเราๆพร้อมให้บริการในราคาเป็นกันเอง

ผู้ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อม
ทางบริษัทเรามีทีมงานที่เป็นผู้ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษทางน้ำ มลพิษทางกาก และมลพิษทางอากาศ และพร้อมให้ความรู้กับโรงงานโดยผู้ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานที่เข้าข่ายจะต้องมีผู้ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อมโปรดติดต่อเรา เราพร้อมให้บริการในราคายุติธรรม เพราะการเลือกผู้ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อม ที่จะมารับใช้ท่านต้องคัดเลือกและคัดสรรบุคลากรที่เป็นผู้ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพพร้อมกับมีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพเป็นผู้ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อม