บริษัท แอด คอนเนคชั่น จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยทีมวิศวกรและนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้ามากกว่า 10 ปี ภายใต้การนำของ คุณสุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ โดยดำเนินการด้านการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การออกแบบงาน (Concept design), ประเมินราคา (Estimates budget), ขออนุญาตงานติดตั้งจากการไฟฟ้าทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ บริษัทฯ ทำการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าโดยทีมวิศวกรไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับ อย่างมากมายโดยเฉพาะในกลุ่มโรงงานอุตสสาหกรรมต่างๆ ไม่เฉพาะในประเทศไทย บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจให้ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโรงงานในต่างประเทศหลาย แห่งด้วยความตั้งใจและนโยบายที่เข้มแข็งของบริษัท แอด คอนเนคชั่น จำกัด ทำให้บริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากความเชื่อมั่นและผลงานอันเป็นที่ยอมรับทำให้วันนี้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านระบบไฟฟ้าในประเทศไทย

Details

  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท แอด คอนเนคชั่น จำกัด

  ที่อยู่ :   25/35 ถ.สุขมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

  เบอร์โทร :   02-380-5066

  เบอร์มือถือ :     

  เบอร์แฟกซ์ :  02-380-5099

  อีเมล :   info@add-connection.com , info@big-electric.com

  เว็บไซต์ :     www.add-connection.com

  LINE :        

  FACEBOOK :    

 

  รายละเอียด :

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยทีมวิศวกรและนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้ามากกว่า 10 ปี ภายใต้การนำของ คุณสุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ โดยดำเนินการด้านการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การออกแบบงาน (Concept design), ประเมินราคา (Estimates budget), ขออนุญาตงานติดตั้งจากการไฟฟ้าทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ บริษัทฯ ทำการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าโดยทีมวิศวกรไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับ อย่างมากมายโดยเฉพาะในกลุ่มโรงงานอุตสสาหกรรมต่างๆ ไม่เฉพาะในประเทศไทย บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจให้ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโรงงานในต่างประเทศหลาย แห่งด้วยความตั้งใจและนโยบายที่เข้มแข็งของบริษัท แอด คอนเนคชั่น จำกัด ทำให้บริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากความเชื่อมั่นและผลงานอันเป็นที่ยอมรับทำให้วันนี้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านระบบไฟฟ้าในประเทศไทย